Hormontest

MAJAS

KOSTRÅDGIVNING

& NÄRINGSTERAPI

I ett HORMONTEST mäts östrogen, progesteron, testosteron, kortisol och DHEA via salivprov. Eftersom den största delen av våra könshormoner är bundna till transportproteiner i blodet så är molekylerna för stora för att kunna förflyttas från blodådrorna och ut till vävnaden för att verka på cellnivå. De bundna hormonerna är inte ”fria” för att göra nytta på cellnivå. Ett hormontest via blodprov visar endast den totala halten av olika hormoner inte den fria nivån av ett visst hormon. Fördelen med salivprov är att de fria hormonerna mäts eftersom dessa passerar ut ur blodbanorna och till saliven. Ett salivprov ger därför en bra indikation på vad som är tillgängligt ute i vävnaderna.


MAJAS

KOSTRÅDGIVNING

& NÄRINGSTERAPI

BERZELIIGATAN 8A

582 18 LINKÖPING

TEL: 073 545 97 50

maja@majaskostrad.se