Hälsotester

HÄLSOTESTER


För att  din  kostrådgivning ska bli  så effektiv och individanpassad som möjligt använder jag mig av  olika hälsotester.

Via en HÅRMINERALANALYS kan man se  eventuella mineralbrister   men det kan också hända att man har för mycket av ett visst mineral i kroppen. Det är också  ett smidigt verktyg för att se  förhållanden mellan olika mineraler  i kroppen.  Just balansen mellan de olika mineralerna är av stor betydelse för vår hälsa.  Efter analysen får man en rapport   med ett individanpassat kost- och kostillskottsprogram.

I  ett TARMFLORATEST  analyseras  bakterier, svampar (så som candida), mm. Tarmfloratest rekommenderas vid problem med magen och/eller tarmarna. Samtliga tester görs genom ett avföringsprov som analyseras. Provtagningen är mycket enkel och kan lätt utföras i hemmet av dig själv.


I ett FETTSYRATEST analyseras omega-3-nivåerna i blodet samt balansen mellan omega-3 och omega-6. 

I ett FÖDOÄMNESINTOLERANSTEST  mäts  IgG-medierad intolerans mot födoämnen. Genom att undersöka IgG-antikroppar istället för IgE-antikroppar (som visar om man har en allergi mot något)   kan man se om man är känslig mot specifika födoämnen.      Födoämnesintolerans kan ligga bakom olika kroniska besvär så som mag- och tarmproblem, hudproblem, depression, kronisk trötthet, ledvärk mm.