Hormontest

Jag erbjuder HORMONTESTER som mäter östrogen, progesteron, testosteron, och kortisol  via salivprov. Den största delen av våra könshormoner är bundna till transportproteiner i blodet. Transportproteinerna gör att hormonerna, som är fetter, kan lösa sig i blodet som är vattenlösligt. Hormonet bildar tillsammans med transportproteinet en molekyl som är för stor för att kunna förflyttas från blodådrorna och ut till vävnaden för att verka på cellnivå. Man kan säga att de bundna hormonerna inte är ”fria” för att göra nytta på cellnivå. Ett hormontest via blodprov visar endast den totala halten av olika hormoner, inte den fria nivån av ett visst hormon. Fördelen med salivprov är att de fria hormonerna mäts eftersom dessa passerar ut ur blodbanorna och till saliven. Ett salivprov ger därför en bra indikation på vad som är tillgängligt ute i vävnaderna. Det är de fria hormonerna som är mest intressanta eftersom det är dem som kan binda in till celler och alltså är aktiva.