Födoämnesintoleranstest

I ett FÖDOÄMNESINTOLERANSTEST mäts eventuella IgG- och/eller IgA-antikroppar i blodet. Detta test visar dolda allergener, som inte syns via ett vanligt allergitest  där man mäter IgE-antikroppar. Vanliga allergener kan vara gluten, mjölkprotein m.fl. som kan ge symtom såsom magproblem  flera dagar efter intaget.  Dagens stressiga livsstil kombinerat med  läkemedelsanvändning och ohälsosam kost kan leda till att tarmslemhinnan skadas. Detta leder till att  osmälta proteiner från  födoämnen kan passera genom tarmslemhinnan och in i blodet. Immunförsvaret uppfattar då proteinerna som främmande och specifika IgG-antikroppar bildas mot varje enskilt protein.   IgG reaktionen kan leda till besvär såsom magproblem, hudproblem, migrän och huvudvärk mm.


Jag använder mig av  tester från Amodo Medical (ImuPro)  och EUBioTek, båda har kvalitetssäkrade labb.  Hos mig kan du känna dig trygg med tolkningen av testerna då jag är certifierad i födoämnesintoleranstest . Jag är även van vid att ta blodprover då jag   arbetar med blodprovtagning i vården.


För mer information se:

www.amodomedical.se

www.eubiotek.no