Test av tarmfloran

I  ett TARMFLORATEST  analyseras  bakterier, svampar (så som candida), parasiter  mm. Tarmfloratest rekommenderas vid problem med magen och/eller tarmarna. Samtliga tester görs genom ett avföringsprov som analyseras. Provtagningen är mycket enkel och kan lätt utföras i hemmet av dig själv. Jag erbjuder  fyra olika tester :


  • Stool Flora Scan: Analys av  bakterier, svampar, pH och matsmältning.


  • Stool Flora Scan  Plus: Analys av bakterier, svampar, pH, matsmältning, tarmpermeabilitet (läckande tarm), pancreas elastas (bukspottkörtelenzym), IgA i sekret, kalprotektin (protein som ökar vid inflammation), alfa-1-antitrypsin (ökar vid inflammation) och hemoglobin (för att se om det finns blod i avföringen).


  • Mykologi: I detta test undersöks förekomsten av följande svampar; Candida albicans, Candida spp (övriga svampsorter), Geotrichum spp (jästsvampar) och mögelsvampar. 

För mer information se:

www.amodomedical.se